Írások / Writings
A pdf-ek nagy részének forrása: Arcanum adatbázis, adt.arcanum.hu

Történelem és/vagy regény (pdf, Korunk 26, 8. sz., 2015: pp. 3-12.)
Somfai László születésnapjára (pdf, Muzsika 57, 8. sz., 2014: pp. 2.)
Felejtés és kisajátítás az irodalomban (pdf, Alföld 63, 3. sz., 2013: pp. 35-55.)
Wagner or Beethoven? Shifts in the Musical Taste of Virginia Woolf (pdf, Neohelicon 39, 1. sz., 2012: pp. 89-103.)
A Conversation between Zoltán Kocsis and Mihály Szegedy-Maszák on the Oeuvre of Ferenc Liszt (pdf, Hungarian Studies 26, 1. sz., 2012: pp. 141-161.)
The Literary Canon of Ferenc Liszt (pdf, Hungarian Studies 26, 1. sz., 2012: pp. 123-140.)
A mű önazonossága és az elemzés kockázatai (pdf, Magyar Zene 49, 1. sz., 2011: pp. 5-16.)
The Hungarian Reception of George Eliot in Hungary (pdf, Hungarian Studies 25, 2. sz., 2011: pp. 315-328.)
The Status of the Woman Writer in Hungary (pdf, Hungarian Studies 25, 1. sz., 2011: pp. 119-126.)
A fordítás hűsége: kísértés vagy ábránd? (pdf, Alföld 61, 9. sz., 2010: pp. 45-51.)
Magyar és világirodalom (pdf, Magyar Tudomány 171, 12. sz., 2010: 1502-1510.)
The Reevaluated Past: The Memory Of The Dual Monarchy in Hungarian Literature (pdf, Hungarian Studies 23. 2. sz. 2009: pp. 247-266.)
Hang és szó, nemzeti és világművészet (pdf, Alföld 59, 3. sz. 2008: pp. 32-43.)
Németh G. Béla (1925–2008) (pdf, Magyar Tudomány 169, 11. sz. 2008: pp. 1390-1393.)
A művészetek tudományközi kutatása (pdf, Literatura 33, 1. sz. 2007: pp. 3-18.)
The Intellectual and Cultural Scene In The Dual Monarchy (pdf, Hungarian Studies 21, 1-2. sz. 2007: pp. 261-297.)
A hagyomány újszerűsége: Ezra Pound és a zene (pdf, Alföld 58, 3. sz. 2007: pp. 70-80.)
Nemzeti kultúra és világszínvonal: feszültség vagy összhang. Mahler és a magyar szellemi élet (pdf, Muzsika 49, 11. sz. 2006: pp. 11-17.)
Az alkotói folyamattól a hatástörténetig. László Vikárius and Vera Lampert (eds.) Essays in Honor of László Somfai on his 70th Birthday. Studies in the Sources and the Interpretation of Music, Lanham, Maryland—Toronto—Oxford: The Scarecrow Press, 2005. 526 oldal (pdf, Muzsika 49, 8. sz. 2006: pp. 41-43.)
Az összehasonlító művészettudomány távlatai. Kékesi Zoltán és Peternák Miklós (szerk.): Kép – írás – művészet. Tanulmányok a 19-20. századi képzőművészet és irodalom kapcsolatáról. Ráció, Budapest, 2006. – ismertetés (pdf, Literatura 32, 2. sz. 2006: pp. 299-301.)
Hungarian Writers In The 1956 Revolution (pdf, Hungarian Studies 20. 1. sz. 2006: pp. 75-82.)
Magyar irodalomtudomány a huszonegyedik század elején (pdf, Magyar Tudomány 167, 7. sz. 2006: pp. 787-793.)
Du discours autoréflexif dans les œuvres de Kosztolányi (pdf, Cahiers d’études hongroises 10. sz. 2006: pp. 63-73.)
Márai Sándor (1900–1989) (pdf, In Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, Budapest: MTA, 2006. pp. 269-282.)
The Legacy of Nineteenth-Century Hungarian Conservatism (pdf, Neohelicon 32, 1. sz. 2005: pp. 17-23.)
Németh G. Béla nyolcvanéves (pdf, Literatura 31. 1. sz. 2005: 3-4.)
Megfordított időrend: A történelmi regényről (pdf, Alföld 56. 3. sz. 2005: pp. 27-37.)
National and Comparative Literature in the Age of Globalisation (pdf, Hungarian Studies 18. 1. sz. 2005: pp. 267-276.)
Önértelmezés és regényelmélet (pdf, Filológiai Közlöny 50. 1–2. sz., 2004: pp. 5-16.)
Az értelmezés fordulatai: Henry James: The Turn of the Screw (pdf, Alföld 55, 1. sz. 2004: pp. 30-41.)
National Literatures in the Age of Globalisation (pdf, Hungarian Studies 18. 1. sz. 2004: pp. 63-72.)
Nemzeti irodalom az egységesülő világban (pdf, Magyar Tudomány 49, 8. sz. 2004: pp. 824-835.)
Canon, Translation and Literary History (pdf, Across Languages and Cultures 4, 1. sz. (2003): pp. 5-18.)
Keywords in Literary History (pdf, Neohelicon 30, 2. sz. 2003: pp. 15-23.)
Literary History and National Identity (pdf, Neohelicon 30, 1. sz. 2003: pp. 109-115.)
1911: Újítás az irodalomban és a zenében. Bartók Béla befejezi A kékszakállú herceg vára zongorakivonatát (pdf, Literatura, 29, 4. sz. 2003: pp. 378-390.)
Új magyar irodalomtörténet (pdf, Literatura 29, 4. sz. 2003: pp. 339-345.)
Kulcsszavak az irodalomtörténet-írásban (pdf, Literatura 29, 3. sz. 2003: pp.235-245.)
Illyés és a francia irodalom (pdf, Irodalomtörténet 34, 1. sz. 2003: pp. 3-20.)
Der Aussenstehende und der Betroffene: Die Ironie des Verstehens (pdf, Hungarian Studies 17. 2. sz. 2003: pp. 213-222.)
The Pitfalls of Translating Terminology. Sándor Radnó́ti, The Fake: Forgery and Its Presence in Art, trans. by Ervin Dunai. New York: Oxford, 1999. (pdf, Semiotica 139, 1–4. sz. 2002: pp. 393-398.)
Henry James in Hungary (pdf, Neohelicon 29, 1. sz. 2002: pp. 275-282.)
Az újraolvasás kényszere: Esti Kornél (pdf, Alföld 53, 11. sz. 2002: pp. 88-101.)
Hagyomány és (újra)értelmezés: Esterházy magyarul és idegen nyelven (pdf, Alföld 53, 6. sz. 2002: pp. 86-94.)
Egy műfaj kockázatai (pdf, Alföld 53, 2. sz. 2002: pp. 17-27.)
The Aftermath of the 1848 Revolution (pdf, Hungarian Studies 16, 2. sz. 2002: pp. 173-183.)
A fordíthatóság esélyei (pdf, Tiszatáj 55, 9. sz. 2001: pp. 79-87.)
“Van, ami nincs”. Magyarságtudomány: elmélet vagy föladat? (pdf, Irodalmi Szemle 44, 1–2. sz. 2001: pp. 179-186.)
Magyar esztétika 1826-ból. Greguss Mihály: Az esztétika kézikönyve. Latinból fordította Polgár Anikó. Kalligram, Pozsony, 2000. 263 pp. (pdf, Literatura 27, 1. sz. 2001: pp. 106-109.)
A kánon mibenléte: remekmű és fejlődéstörténet (pdf, Alföld 52, 12. sz. 2001: pp. 37-48.)
Kísérlet az újraértelmezésre: az Akadémiai Irodalomtörténet (pdf, Alföld 52, 5. sz. 2001: pp. 39-50.)
Bartók and Literature (pdf, Hungarian Studies 15, 2. sz. 2001: pp. 245-254.)
Vörösmarty and the Romantic Fragment (pdf, Hungarian Studies 15, 1. sz. 2001: pp. 3-10.)
A Conservative Reading of Jacques Derrida (pdf, Neohelicon 28, 2. sz. 2001: pp. 47-50.)
Bartók’s Place in Cultural History (pdf, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 41, 4. sz. 2000: pp. 457-465.)
A romantikus Petőfi. Margócsy István: Petőfi Sándor. Korona, Budapest, 1999. 312 pp. (pdf, Literatura 26, 2. sz. 2000: pp. 221-225.)
Nem hallott dallamok és nem látott festmények: Társművészetek a romantikus szépprózában (pdf, Literatura 26, 2. sz. 2000: pp. 118-132.)
A történelem elképzelt hitele. Esterházy Péter: Harmonia Caelestis (pdf, Kortárs 44, 9. sz. 2000: pp. 106-111.)
From Enlightenment Universalism to Romantic Nationalism (pdf, Hungarian Studies 14. 2. sz. 2000: pp. 181-191.)
Kísérlet az újraértelmezésre: az akadémiai irodalomtörténet (pdf, Az MTA Közgyűlés Előadásai 1-2. sz. 2000: pp. 57-70.)
Az újraértelmezés kényszere (Kemény Zsigmond két röpirata a forradalomról) (pdf, Irodalomtörténet 81, 1. sz. 2000: pp. 3-14.)
Megszakított folytonosság a magyar történelemben. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 1999. 662 pp. (pdf, Literatura 26, 1. sz. 2000: pp. 103-109.)
The Legitimacy of a Western Canon (pdf, Neohelicon 26, 2. sz. 1999:  pp. 85-90.)
A Nemzeti hagyományok időszerűsége (pdf, Valóság 42, 6. sz. 1999: pp. 31-43.)
A Nyugat és a világirodalom (pdf, MTA Székfoglalók 3. sz. 1999: pp. 1-20.)
A Nemzeti hagyományok időszerűsége (pdf, Az MTA Közgyűlés Előadásai 1999: pp. 31-47.)
A Nyugat és a világirodalom (pdf, Alföld 50, 5. sz. 1999: pp. 54-70.)
Kosztolányi et la Tradition stoïque (pdf, Hungarian Studies 13, 1. sz. 1998: pp 77-82.)
Postmodernity and Postcommunism (pdf, European Review 6, 1. sz. 1998: pp. 53-62.)
Forradalom a festő szemével: Barabás Miklós és 1848 (pdf, Magyar Nemzet 1998. március 14., pp. 24.)
A romantika: világkép, művészet, irodalom (pdf, Literatura 24, 4. sz. 1998: pp. 333-346.)
Fordítás és kánon (pdf, Irodalomtörténet 79, 1. sz. 1998: pp. 63-82.)
A kánonok hiábavalósága: Kosztolányi a világirodalomról (pdf, Alföld 49, 3. sz. 1998: pp. 42-53.)
On the Uses and Limits of Multiculturalism (pdf, Hungarian Journal of English and American Studies 3, 1. sz. 1997: pp. 45-51.)
The Rise of Intermedial Research. Peter V. Zima (ed.), Literatur intermedial: Musik — Malerei — Photographie — Film. Darmstandt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. (pdf, Semiotica 115, 3–4. sz. 1997: pp. 397-400.)
The Permanence And Mutability Of Aesthetic Values. (Mihály Babits: The History of European Literature)(pdf, Hungarian Studies 12, 1-2. sz. 1997: pp. 93-105.)
A művészi értékek állandósága és változékonysága: Babits európai irodalomtörténete (pdf, Alföld 48, 10. sz. 1997: pp. 48-61.)
Issue Editor’s Preface (pdf, Hungarian Studies 12, 1–2. sz. 1997: 3.)
Thomas Bender and Carl E. Schorske, editors. Budapest and New York: Studies in Metropolitan Transformation, 1870-1930. New York: Russell Sage Foundation. 1994. Pp. xiv, 400. (pdf, American Historical Review, October, 1996: pp. 1176-1178.)
The Rise And Fall Of Bourgeois Literature In Hungary (1945–1949) (pdf, Hungarian Studies 13, 2. sz. 1998: pp. 199-214.)
Bonyhai Gábor (1941-1996) (pdf, Literatura 22, 3. sz. 1996: pp. 418-420.)
A nyelvhasználat megújításának hagyománya a modern regényírásban (pdf, Literatura 22, 3. sz. 1996: pp. 311-336.)
Radnóti Miklós és a holokauszt irodalma (pdf, Literatura 22, 2. sz. 1996: pp. 216-231.)
A párbeszéd ígérete. Karátson Endre: Baudelaire ajándéka (pdf, Kortárs 40, 10. sz. 1996: pp. 111-116.)
Az újraolvasás kényszere. A rajongók (pdf, Irodalomtörténet 76, 1. sz. 1996: pp. 30-49.)
Az újraértett hagyomány: az Alföld Stúdió antológiájáról (pdf, Alföld 47, 8. sz. 1996: pp. 72-75.)
National and International Implications in Radnóti’s Poetry (pdf, Hungarian Studies 11, 1. sz. 1996: pp. 13-28.)
Zárszó (pdf, Alföld 47, 2. sz. 1996: pp. 104-108.)
Németh G. Béla hetvenéves (pdf, Literatura 21, 1. sz. 1995: 3-6.)
A kánonok szerepe az összehasonlító kutatásokban (pdf, Irodalomtörténet 76, 1. sz. 1995: pp. 5-36.)
The Protestant Review: Its Past And Present (pdf, Hungarian Studies 10, 1. sz. 1995: pp. 55-63.)
Az írástudók felelőssége Közép-Európában (pdf,Alföld 46, 6. sz. 1995: pp. 52-63.)
Az összehasonlító irodalomkutatás időszerűsége (pdf, Literatura 20, 2. sz. 1994: pp. 192-203.)
Mene, Tekel. Ottlik Géza: Iskola a határon (Újraolvasás) (pdf, Literatura 20, 1. sz. 1994: pp. 3-28.)
Conservatism, Modernity And Populism In Hungarian Culture (pdf, Hungarian Studies 9, 1-2. sz. 1994: pp. 15-37.)
Kosztolányi nyelvszemlélete (pdf, Alföld 45, 8. sz. 1994: pp. 46-59.)
Barabás Miklós és a ’48-as forradalom (pdf, Magyar Nemzet 1993. március 13., pp. 19.)
Az irodalom történeti s elméleti vizsgálata (pdf, Literatura 19, 3. sz. 1993: pp. 193-205.)
A hontalanság irodalma. Határ Győzőről (pdf, Kortárs 37, 11. sz. 1993: pp. 103-108.)
Látványszerűség és bibliai példázat Bánffy Miklós írói műveiben (pdf, Irodalomtörténet 24, 1. sz. 1993: pp. 775-801.)
Vincent B. Leitch: Amerikai irodalomelmélet és irodalomkritika – a harmincas évektől a nyolcvanas évekig. Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, 1992. 401 old., á.n. (pdf, Buksz 5, 4. sz. 1993: 491-493.)
Deréky Pál: A vasbetontorony költői. Magyar avantgárd költészet а XX. század második és harmadik évtizedében. (pdf, Irodalomtörténet 24, 1–2. sz. 1993: pp. 324-330.)
A regény, amint újraolvassa önmagát. Esterházy Péter: Termelési-regény. Magvető, é. n. 3. kiadás. 476 oldal (pdf, Holmi 5, 7. sz. 1993: pp. 1021-1022.)
Eugen Thurner, Walter Weiss, János Szabó, Attila Tamás (eds). “Kakanien”: Aufsätze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur um die Jahrhundertwende (Akadémiai Kiadó-Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien. 1991. 447 pp.) (pdf, Hungarian Studies 8, 1. sz. 1993: pp. 161-163.)
Konzervativizmus, modernség, népi mozgalom (pdf, 2000 5, 9. sz. 1993: pp. 41-46.)
Felmagasztosítás és tönkretétel: nyelv a két háború közötti regényben (pdf, Literatura 18, 3. sz. 1992: 211-226.)
A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban (pdf, Literatura 18, 2. sz. 1992: pp. 119-133.)
Sok, de nem minden. Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása (pdf, Jelenkor 35, 1. sz. 1992: pp. 277-280.)
Farnbauer Gábor: Az ibolya illata. Kalligram Kiadó, 1992 (pdf, Kortárs 36, 8. sz. 1992: pp. 118-119.)
Szerepjátszás és költészet: Összhang vagy ellentmondás? (pdf, Irodalomtörténet 23, 4. sz. 1992: pp. 715-728.)
Joseph Zsuffa: Béla Balázs, The Man and the Artist. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press, 1987. (pdf, Hungarian Studies 22, 1-2. sz. 1991: pp. 231-232.)
A kétarcú [Széchenyi István] (pdf, Magyar Nemzet 1991. szeptember 11., pp. 9.)
On the Uses and Limits of Structural Analysis for Literary Scholarship (pdf, Semiotica 78, 1-2. sz. 1990: pp. 1-49.)
From Thematic Criticism to Semiotics. Lajos Elkan, Les voyages et les proprietes d’Henri Michaux. New York: Peter Lang, 1988. (pdf, Semiotica 22. 3-4. sz. 1990: pp. 349-351.)
The Rise and Fall of Literary and Artistic Canons (pdf, Neohelicon 17, 1. sz. 1990: pp. 129-159.)
Az irodalmi mű alaktani hatáselméletéről (pdf, Literatura 16, 1. sz. 1990: pp. 30-76.)
Tragikum és irónia Kemény Zsigmond történetszemléletében (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 91, 1.sz. 1990: pp. 94-100.)
George Bisztray: Hungarian-Canadian Literature. University of Toronto Press, Toronto, 1987. 116 l. (pdf, Hungarológiai Értesítő 11, 3-4. sz. 1989: pp. 323-324.)
Fom Social Commitment To Art For Art’s Sake (pdf, Hungarian Studies 5, 2. sz. 1989: pp. 191-195.)
Végső üzenet a számüzetésből (pdf, 2000 1, 5. sz. 1989: pp. 51-55.)
Választékosan megmunkált fölszín – mélység nélkül: Julian Barnes: Staring at the Sun (Napbanézés). Jonathan Cape, London, 1986. (pdf, Nagyvilág 34, 3. sz. 1989: pp. 453-454.)
Az önéletrajz, amint írja önmagát: Alain Robbe-Grillet: Le miroir qui revient. Les Editions de Minuit, Paris, 1984; Angélique ou l’enchantement. Les Editions de Minuit, Paris, 1987. (pdf, Nagyvilág 34, 5. sz. 1989: pp. 762-764.)
Magyarország esélyei. Eszmecsere a reménység tavánál (pdf, Hitel 2, 22. sz. 1989: pp. 53-55.)
Notes Toward a Historical Definition of Realism (pdf, Neohelicon 15, 2. sz. 1988: pp. 31-54.)
Romantic Drama In Hungary (pdf, Hungarian Studies 4, 2. sz. 1988: pp. 195-212.)
[“Radnóti Sándor azt írja…”] (pdf, Kortárs 11, 2. sz. 1988: pp. 161-166.)
Musil és Ottlik (pdf, Új Írás 27, 3. sz. 1987: pp. 73-78.)
Barabás Miklós önéletrajza. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta: Banner Zoltán. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1985. 264 l. (pdf, Hungarológiai Értesítő 9, 3-4. sz. 1987: pp. 16-18.)
William H. Gass: Habitations of the Word. Essays. New York, 1985. Simon and Schuster, 288. (pdf, Helikon 33, 1-3. sz. 1987: pp. 228-230.)
Richard Pearce: The Novel in Motion. An Approach to Modern Fiction. Columbus, 1983. Ohio State University Press, XIV + 155. (pdf, Helikon 33, 1-3. sz: 1987: pp. 220-222.)
Modern és posztmodern: ellentmondás vagy összhang? (pdf, Helikon 33, 1-3. sz. 1987: pp. 43-58.)
Manfred Pütz and Peter Freese, eds: Postmodernism in American Literature. A Critical Anthology. Darmstadt, 1984. Thesen Verlag, 238. (pdf, Helikon 33, 1-3. sz. 1987: pp. 211-215.)
Martin Pops: Home Remedies. Amherst, 1984. The University of Massachusetts Press, 147. (pdf, Helikon 33, 1-3. sz. 1987: pp. 209-211.)
The Life and Times of the Autobiographical Novel (pdf, Neohelicon 14 1986: pp. 83-104.)
Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. Püski, New York, 1984. 159 l. (pdf, Hungarológiai Értesítő 8, 3-4. sz. 1986: pp. 236-237.)
Körkörösség és transzcendencia a Pacsirtában (pdf, Literatura 13, 1-2. sz. 1986: pp. 27-42.)
A megválaszolatlan kérdés. Nádas Péter: Emlékiratok könyve (pdf, Kortárs 30, 11. sz. 1986: pp. 153-156.)
A múlás elpusztíthatatlansága (pdf, Kortárs 4. sz. 1986: pp. 145-150.)
Loránt Czigány: The Oxford History of Hungarian Literature: From the Earliest Times to the Present. Oxford, Clarendon Press, 1984. 582 pp. (pdf, Hungarian Studies 2, 1. sz. 1986: pp. 163-166.)
Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. New York, Püski, 1984. 159 pp. (pdf, Hungarian Studies 2, 2. sz. 1986: pp. 303-304.)
Dalma Hunyadi-Brunauer–Stephen Brunauer: Dezső Kosztolányi. München, 1983. (Veröffentlichungen des finnisch-ungrischen Seminars an der Universität München. Herausgegeben von Gerhard Ganschow Serie C, Miscellania. Band 15.) 250 l. (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 89, 3. sz. 1985: pp. 363-366.)
Lóránt Czigány: The Oxford History of Hungarian Literature. From the Earliest Times to the Present. Oxford, 1984. Clarendon Press. 582 l. (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 89, 2. sz. 1985: pp. 234-237.)
Idő, nézőpont és értékszerkezet az Aranysárkányban (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 89, 1. sz. 1985: pp. 64-75.)
Dieter P. Lotze: Imre Madách. Boston, 1981. Twayne Publishers, A Division of H. K. Hall and Co. (Twayne’s World Author Series. A Survey of the World’s Literature. Hungary, ed. Enikő Molnár Basa.) 173 l. (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 89, 1. sz. 1985: pp. 129-131.)
Hunyadi Brunauer, Dalma–Brunauer, Stephen: Dezső Kosztolányi. München, 1983. 250 pp. (Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität München. Herausgegeben von Gerhard Ganschow. Serie C, Miscellania. Band 15.) (pdf, Hungarian Studies 1, 2. sz. 1985: pp. 307-309.)
Sóhaj a mélyből: Thomas De Quincey: Egy angol ópiumevő vallomásai. Fordította Tandori Dezső. Európa Könyvkiadó, 1983. (pdf, Nagyvilág 30, 8. sz. 1985: pp. 1249-1251.)
Le courant symboliste dans la littérature de langues Européennes. Anna Balakian, ed., The Symbolist Movement in the Literature of European Languages (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982) 732 p. (A Comparative History of Literatures in European Languages) (pdf, Neohelicon 11, 2. sz. 1984: pp. 271-283.)
Nézőpont és értékszerkezet A véres költőben (pdf, Literatura 11, 3. sz. 1984: pp. 351-358.)
Symbolism and Poetry in the Austro-Hungarian Monarchy (pdf, Neohelicon 11, 1. sz. 1984: pp. 135-145.)
Múltat átrendező jelen. Világirodalmi távlat és nemzeti hagyomány (pdf, Kortárs 28, 1. sz. 1984: pp. 319-325.)
A kimondatlan költészete. Esterházy Péter: Fuharosok (pdf, Kortárs 28, 1. sz. 1984: pp. 153-157.)
Zalabai Zsigmond: Tűnődés a trópusokon. Pozsony, 1981. Madách Könyvkiadó, 214 l. (pdf, Helikon 30, 2-4. sz. 1984: pp. 359-361.)
Sam Beck and John W. Cole, eds.: Ethnicity and Nationalism in Southeastern Europe. Antropologisch-Sociologisch Centrum. Universiteit van Amsterdam, 1981. 144 l. (Papers on European and Mediterranean Societies. No. 14.) (pdf, Hungarológiai Értesítő 5, 1-2. sz. 1983: pp. 270-272.)
A levélíró Arany (pdf, Diakonia 5, 2. sz. 1983: pp. 58-64.)
Egy kisebbség fájdalmas önvizsgálata. Grendel Lajos: Galeri. Madách Könyvkiadó, Pozsony, 1982. (pdf, Mozgó Világ 9, 5. sz. 1983: pp. 90-92.)
Mától: Kemény Zsigmond a képernyőn. Az Özvegy és leánya (pdf, Magyar Hírlap 1983. december 8., pp. 6.)
A kísérleti versírás esélyei (pdf, Kortárs 27, 12. sz. 1983: pp. 1988-1991.)
Richard E. Amacher and Victor Lange, eds.: New Perspectives in German Literary Criticism. A Collection of Essays. Princeton, New Jersey, 1979. Princeton University Press, 480. (pdf, Helikon 29, 1. sz. 1983: pp. 78-79.)
Anna Balakian, ed.: The Symbolist Movement in the Literature of European Languages. Budapest, 1982. Akadémiai Kiadó, 732 l. (pdf, Helikon 29, 1. sz. 1983: pp. 73-77.)
Roland Barthes: L’obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris, 1982. Éditions du Seuil. (Collection Tel Quel, dirigée par Philippe Sollers); Jonathan Culler: Roland Barthes. New York, 1983. Oxford University Press, 130. (pdf, Helikon 29, 3-4. sz. 1983: pp. 467-468.)
Michael Riffaterre: Semiotics of Poetry Bloomington, 1978. Indiana University Press & London, 1980. Methuen, 213. – Michael Riffaterre: La production du texte Paris, 1979. Éditions du Seuil, 287. (Collection Poétique). (pdf, Helicon 29, 3-4. sz. 1983: pp. 468-469.)
Sam Beck and John W. Cole, eds.: Ethnicity and Nationalism in Southeastern Europe. (Papers on European Mediterranean Societies. No. 14.) Universiteit van Amsterdam, 1981. Antropologisch-Sociologisch Centrum, 144. (pdf, Helikon 29, 2. sz. 1983: pp. 254-255.)
Toward a Reinterpretation of European Literary History (pdf, Cahiers d’Histoire Littéraire Comparée 1-7. sz. 1976-1982: pp. 289-302.)
Susan Sniader Lanser: The Narrative Act. Point of View in Prose Fiction. Princeton, New Jersey, 1981. Princeton University Press, 308. (pdf, Helikon 29, 1. sz. 1983: pp. 87-88.)
Bevezető (pdf, Helikon 29, 1. sz. 1983: pp. 5-7.)
Vándorének: Nyugat-európai és tengerentúli magyar költők. Béládi Miklós, ed. Budapest. Szépirodalmi. 1981. 402 pages (pdf, World Literature Today 56, 3. sz. (Summer) 1982: pp. 548.)
A retorika alkalmazásának lehetősége az oktatásban (pdf, Literatura 9, 1.sz. 1982: pp. 139-156.)
Elhunyt Jékely Zoltán (pdf, Magyar Hírlap 1982. március 21., pp. 4.)
Radnóti Sándor: A szenvedő misztikus. (Misztika és líra összefüggése). Bp. 1981. Akadémiai K. 128 I. (Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 7.) (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 86, 4. sz. 1982: pp. 499-502.)
Többértelműség a Puszták népében (pdf, Alföld 33, 11. sz. 1982: pp. 53-60.)
Példázat a belső függetlenségről: Ottlik Géza: Iskola a határon (pdf, Alföld 33, 10. sz. 1982: pp. 52-64.)
Annie Dillard: Living by Fiction. New York, 1982. Harper and Row, 192. (pdf, Helikon 28, 4. sz. 1982: pp. 624.)
Susan R. Suleiman and Inge Crosman, eds.: The Reader in the Text. Esssays on Audience and Interpretation. Princeton, New Jersey, 1980. Princeton University Press, 441. (pdf, Helikon 28, 4. sz. 1982: pp. 605-607.)
Thomas L. Pangle: Montesquieu’s Philosophy of Liberalism. A Commentary on The Spirit of the Laws. Chicago, 1973. The University of Chicago Press, 336. (pdf, Helikon 28, 2-3. sz. 1982: pp. 454-455.)
Stuart Sykes: Les romans de Claude Simon. Paris, 1979. Les Éditions de Minuit, 195. (pdf, Helikon 21, 8. sz. 1982: pp. 160-161.)
Pierre Bourdieu: Questions de sociologie. Paris, 1980. Les Éditions de Minuit, 269. (pdf, Helikon 28, 1. sz. 1982: pp. 150-152.)
Látomás a történelem démonikus mozgásáról: Claude Simon: Les Géorgiques (Georgica). Les Editions de Minuit, Paris, 1981; La terre et la guerre dans l’oeuvre de Claude Simon (A föld és a háború Clauda Simon életművében). Critique, Paris, 1981. november. (pdf, Nagyvilág 27, 8. sz. 1982: pp. 1248-1250.)
A kifürkészhetetlen talány: Claude Ollier: Le Jeu d’enfant (A gyérmekjáték). Les Editions de Minuit – Gallimard Union générale d’édition, Paris, 1958-1975; Marrakch Medine. Flammarion, Paris, 1979. (pdf, Nagyvilág 27, 8. sz. 1982: pp. 1250-1251.)
A tanulmányíró Németh László értékrendjéről (pdf, Literatura 9, 1. sz. 1982: pp. 20-34.)
Tanulságától megfosztott történelem. Grendel Lajos: Éleslövészet. Nem(zetiségi) antiregény. Madách Könyvkiadó, Pozsony, 1981. (pdf, Mozgó Világ 7, 10. sz. 1981: pp. 126-128.)
A megértés reményében. [Vladimír Minác: Összefüggések] (pdf, Mozgó Világ 7, 9. sz. 1981: pp. 21-27.)
Rába György monográfiája. Babits Mihály költészete 1903–1920 (pdf, Kortárs 25, 11. sz., 1981: pp. 1809-1812.)
Arany életművének változó megítéléséről (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 85, 5-6. sz. 1981: pp. 561-580.)
Robert Buttel: Wallace Stevens. The Making of Harmonium. Princeton, New Jersey, 1967. Princeton University Press, 269; Robert F. Storey: Pierrot. A Critical History of a Mask. Princeton, New Jersey, 1978. Princeton University Press, 224. (pdf, Helikon 27, 1. sz. 1981: pp. 101.)
Dorrit Cohn: Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction Princeton, N. J., 1978. Princeton University Press, 331. (pdf, Helikon 27, 2-3. sz. 1981: pp. 320-321.)
Patricia Drechsel Tobin: Time and the Novel. The Genealogical Imperative. Princeton, N. J., 1978. Princeton University Press, 235. (pdf, Helikon 27, 1. sz. 1981: pp. 85-86.)
Henry James munkásságának fejlődéstörténeti helyéről (pdf, Filológiai Közlöny 27, 1-2. sz. 1981: pp. 67-73.)
Két újabb vélemény a Magyar Néprajzi Lexikonról (pdf, Ethnographia 92, 4. sz. 1981: pp. 549-552.)
Egy lezártnak hitt életmű újabb állomása: Samuel Beckett: Compagnie. Les Éditions de Minuit, Paris, 1980. (pdf, Nagyvilág 26, 1. sz. 1981: pp. 133-135.)
Elaine Feinstein (pdf, Nagyvilág 26, 6. sz. 1981: pp. 917-919.)
Az amerikai költészet ismeretlen hagyománya: Szavak a szélbe. Európa Könyvkiadó, 1980. (pdf, Nagyvilág 26, 8. sz. 1981: pp. 1252-1254.)
Rise and Fall of Ossian (pdf, Neohelicon 8, 1. sz. 1980: pp. 327-340.)
Hajnóczy kilovagol/80. MV 1980/1: A parancs; 1980/8: Jézus menyasszonya; 1980/11: Novellák (pdf, Mozgó Világ 6, 12. sz. 1980: pp. 100-103.)
Raymond Williams művelődéstörténész: Kultúráról és civilizációról (pdf, Magyar Hírlap 1980. január 6., pp. 8.)
Beszélgetés Ernst Gombrich művészettörténésszel: Művészet és konvenció (pdf, Magyar Hírlap 1980. február 3., pp. 8.)
Phyllis Rose: A Life of Virginia Woolf. New York, 1978. Oxford University Press, 298. (pdf, Helikon 26, 1-2. sz. 1980: pp. 188-189.)
A továbblépés nehézségei (pdf, Mozgó Világ 6, 12. sz. 1980: pp. 100-103.)
Az amerikai neo-avantgarde prózaelmélete. William H. Gass: The World Within the Word. Essays. Alfred A. Knopf, New York, 1979. (pdf, Nagyvilág 25, 2. sz. 1980: pp. 288-289.)
Modern Hungarian Poetry. Edited, and with an Introduction, by Miklós Vajda. Foreword by William Jay Smith. Corvina Press, Budapest, in co-production with Columbia University Press, New York (and) Guildford, Surrey, 1977. 289 l. (pdf, Hungarológiai Értesítő 1, 1979: pp. 87-88.)
Az elbeszélő nézőpont összetettsége Kemény Zsigmond szépprózai műveiben (pdf, A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei 31, 3-4. sz. 1979: pp. 411-441.)
„A regény, amint írja önmagát”. Esterházy Péter: Termelési-regény (kisssregény) Bp. 1979, Magvető 474 l. (pdf, Mozgó Világ 5, 6. sz. 1979: pp. 120-123.)
Rétegek a műalkotás jelentésében és befogadásában (pdf, Literatura 6, 1. sz. 1979: pp. 7-21.)
Mítosz és történetmondás (pdf, Ethnographia 90, 3. sz. 1979: pp. 342-353.)
A Tündérkert műfaja és világképe (pdf, Alföld 30, 7. sz. 1979: pp. 74-83.)
Veress Dániel: Szerettem a sötétet és szélzúgást. Kemény Zsigmond élete és műve. Kismonográfia. Kolozsvár 1977. Dacia K. 206 l. + 24 t. (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények83, 2. sz. 1979: pp. 206-208.)
Reinhard Lahme: Zur literarischen Praxis bürgerlicher Emanzipationsbestrebungen: Robert Eduard Prutz. Ein Kapitel aus den Anfängen der akademischen Literaturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Erlangen, 1977. Verlag Palm und Enke, 299. (Erlanger Studien Bd. 7) (pdf, Helikon 25, 1-2. sz. 1979: pp. 432.)
Hankiss Elemér: Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. Budapest, 1977. Magvető, 393. (pdf, Helikon 25, 3. sz. 1979: pp. 432-434.)
A fenomenológia diadala és buktatói. Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás. Gondolat Könyvkiadó, 1977. (pdf, Nagyvilág 24, 3. sz. 1979: pp. 449-451.)
Egy írói mozgalom elméleti tanulságai. Jean Ricardou: Nouveaux problémes du roman. Éditions du Seuil, Paris, 1978. (pdf, Nagyvilág 24, 8. sz. 1979: pp. 1253-1254.)
A felvilágosodás és a romantika tragikum-értelmezéseinek néhány jellemző vonása értékelméleti szemszögből (pdf, MTA I. Osztály Közleményei 30 1978: pp. 91-98.)
Az elbeszélő és a szereplő viszonya Kemény Zsigmond regényeiben (pdf, Literatura 5, 1-2. sz. 1978: pp. 3-25.)
Németh G. Bélával beszélget Szegedy-Maszák Mihály (pdf, Jelenkor 21, 1. sz. 1978: pp. 458-464.)
Rónay László: Kosztolányi Dezső. Bp. 1977. Gondolat K. 307 l. (Nagy magyar írók) (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 82, 5-6. sz. 1978: pp. 730-735.)
Bojtár Endre: A kelet-európai avantgarde irodalom. Budapest, 1977. Akadémiai Kiadó, 158. (Modern filológiai füzetek 29.) (pdf, Helikon 24, 4. sz. 1978: pp. 511-512.)
The Concept of the Tragic from the Enlightenment to Romanticism (pdf, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 19, 1-2. sz. 1977: pp. 152-158.)
Berzsenyi verstípusairól (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 81, 1. sz. 1977: pp. 43-50.)
In memoriam Szenczi Miklós (1904–1977) (pdf, Helikon 23, 4. sz. 1977: pp. 519.)
Szerdahelyi István: A magyar esztétika története (1945–1975). Budapest, 1976. Kossuth Könyvkiadó, 564. (pdf, Helikon 23, 4. sz. 1977: pp. 484-486.)
Költői megformáltság Kemény Zsigmond politikai jellemrajzaiban (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 80, 3. sz. 1976: pp. 352-366.)
Béla Pomogáts: Tibor Déry. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. (pdf, Books Abroad 50, 1. sz. 1976: pp. 206-208.)
Le rêve et la vision dans la poésie de Vörösmarty (pdf, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 18, 3-4. sz. 1976: pp. 267-278.)
tér és idő Kemény Zsigmond regényeiben (pdf, Literatura 3, 2. sz. 1976: pp. 53-79.)
Előzetes észrevételek a művészeti-társadalomtudományi nevelés átalakításáról (pdf, Literatura 3, 1. sz. 1976: pp. 145-155.)
Julia Kristeva: Le texte du roman. Approche sémiologique d’une structure discursive transformationnelle. The Hague—Paris, 1970. Mouton, 209. (pdf, Helikon 22, 4. sz. 1976: pp. 668-670.)
Bonyhai Gábor: Az értékek rendszere Thomas Mann ,,A kiválasztott” című regényében. Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó, 188. (pdf, Helikon 22, 1. sz. 1976: pp. 144-146.)
A költőileg megformált világkép elemzéséről (pdf, Literatura 2, 1. sz. 1975: pp. 74-80.)
Az esszéíró dilemmája: élmény vagy teória. Sükösd Mihály: Kilátó. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. (pdf, Nagyvilág 20, 11. sz. 1975: pp. 1750-1753.)
Abraham A. Moles: Információelmélet és esztétikai élmény (pdf, Literatura 1, 3. sz. 1974: pp. 145-147.)
A művészi ismétlődés néhány alaptípusa (pdf, Literatura 1, 2. sz. 1974: pp. 114-125.)
Fejlődési szakaszok Kölcsey világszemléletében és költészetfelfogásában (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 78, 6. sz. 1974: pp. 670-687.)
A Poétai harmonistica európai háttere (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 78, 5. sz. 1974: pp. 582-588.)
Paul Hernadi: Beyond Genre. New Directions in Literary Classification. Ithaca and London, 1972. Cornell University Press, 224. (pdf, Helikon 20, 3-4. sz. 1974: pp. 525-527.)
Miklós Szentkuthy. II. Szilveszter második élete. Budapest. Magvető. 1972. 427 pages. (pdf, Books Abroad 47, 4. sz. 1973: pp. 804.)
Life-Conception and Structure in “The Tragedy of Man” (pdf, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 15, 3-4. sz. 1973: pp. 327-335.)
“A klasszicizmus, a felvilágosodás és a romantika kérdései. [Gerald R. Cragg (szerk.): The Cambridge Platonists. New York, 1968. Oxford University Press, 451.]” (pdf, Helikon 19, 4, sz. 1973: pp. 550-560.)
Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása Bp. 1972. Akadémiai K. 177 l. (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 77, 6. sz. 1973: pp. 753-758.)
Létértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 77, 4. sz. 1973: pp. 403-408.)
Petőfi tüze. Tanulmányok Petőfi Sándorról. Megjelent Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára. Szerkesztette: Tamás Anna és Wéber Antal. Bp. 1972. Kossuth K. — Zrínyi Katonai K. 578 l. (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 77, 1. sz. 1973: pp. 113-115.)
Gérard Genette: Figures, I–III. (pdf, Helikon 19, 1-3. sz. 1973: pp. 393-396.)
A. J. Greimas—R. Jakobson—M. R. Mayenova—Sz. К. Saumjan—W. Steinitz—S. Żółkiewski (szerk.): Sign, Language, Culture. The Hague-Paris, 1970. Mouton, 723; Julia Kristeva—Josette Rey-Debove-Donna J. Umiker (szerk.): Essays in Semiotics. The Hague-Paris, 1971. Mouton, 639. (pdf, Helikon 19, 2-3. sz. 1973: pp. 425-428.)
Charles Morris: Writings on the General Theory of Signs. The Hague-Paris, 1971. Mouton, 486. (pdf, Helikon 19, 2-3. sz. 1973: pp. 424-425.)
Les critiques de notre temps et le Nouveau Roman. Présentation par Réal Ouellet. Paris, 1972. Garnier, 172. (pdf, Helikon 19, 2-3. sz. 1973: pp. 450-452.)
Regényelmélet és regényelemzés – Robert Murray Davis (ed.): The Novel: Modern Essays in Criticism. Englewood Cliffs, N. J., 1969 . Prentice-Hall. 324; Louis D. Rubin, Jr: The Teller in the Tale. Seattle and London, 1967 . University of Washington Press. 228; Philip Stevick: The Chapter in Fiction: Theories of Narrative Division. Syracuse, N. Y., 1970. Syracuse University Press. 188; Stuart Miller: The Picaresque Novel. Cleveland and London, 1967 . The Press of Case Western Reserve University. 164; Mary Rohrberger : Hawthorne and the Modern Short Story. The Hague and Paris, 1966. Mouton. 148; David L. Minter : The Interpreted Design as a Structural Principle in American Prose. New Haven, 1969. Yale University Press. 246; Peter Egri: Avantgardism and Modernism: A Comparison of James Joyce’s „Ulysses” with Thomas Mann’s „Der Zauberberg” and „Lotte in Weimar”. Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 117; Magyar Miklós: Regény vagy „új regény”? Regénytechnika és írói magatartás a francia „új regényben”. Budapest, 1971. Akadémiai Kiadó. 172; John Sturrock: The French New Novel: Claude Simon, Michel Butor, Alain Robbe-Grillet. London, 1969. Oxford University Press. 244; Annie Goldmann: Cinéma et société moderne: Le cinéma de 1958 à 1968: Godard, Antonioni, Resnais, Robbe-Grillet. Paris, 1971. Éditions Anthropos. 248; Wallace Fowlie: A Reading of Proust. London, 1967. Dennis Dobson. 307; Germaine Brée: Marcel Proust and Deliverance from Time. New Brunswick, N . J., 1969. Rutgers University Press. 252; Mohay Béla: Ford Madox Ford írói világképe. Budapest, 1971 . Akadémiai Kiadó. 170; Walter Isle: Experiments in Form: Henry James’s Novels, 1896—1901. Cambridge, Mass., 1968. Harvard University Press. 251; Bruce Morrissette: Les romans de Robbe-Grillet. Préface de Roland Barthes. Paris, 1971. Les Éditions de Minuit. 309. (pdf, Helikon 19, 1. sz. 1973: pp. 167-174.)
[“Jelenleg irodalomoktatásunk…”] (pdf, Irodalomtörténet 55, 2. sz. 1973: pp. 435-436.)
Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. Tanulmányok. Szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta: Tóth Gyula. Bp. 1971. Szépirodalmi K. 453 l. (K. Zs. művei) (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 76,  5-6. sz. 1972: pp. 719-723.)
Németh G. Béla: Mű és személyiség. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1970. Magvető K. 750 l. (Elvek és utak) (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 76, 3. sz. 1972: pp. 383-387.)
Világkép és stílus Petőfi költészetében (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 76, 4. sz. 1972: pp. 441-456.)
Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale. Présentation et traduction par Daniel Delas. Paris, 1971. Flammarion, 365. (pdf, Helikon 18, 2. sz. 1972: pp. 264-266.)
Fogalmi rendszer és esztétikai hatás (Fasiszta író-e D. H. Lawrence?) – John R. Harrison: The Reactionaries. Yeats, Lewis, Pound, Eliot, Lawrence. A Study of the Anti-Democratic Intelligentsia. New York, 1967, Schocken Books, 224; Norman J. Fedder: The influence of D. H. Lawrence on Tennessee Williams. The Hague, 1966. Mouton and Co., 131; John E. Stoll: D. H. Lawrence’s „Sons and Lovers”. Self-Encounter and the Unknown Self. Muncie, Indiana, 1968. Ball State University, 48; H. M. Daleski: The Forked Flame. A Study of D. H. Lawrence. Evanston, 1965. North-western University Press, 320. (pdf, Helikon 18, 2. sz. 1972: pp. 266-267.)
B. S. Johnson kísérlete az angol „új regény” megteremtésére (pdf, Nagyvilág 17, 3. sz. 1972: pp. 434-436.)
Lajos Kassák. Összes versei I-II. Budapest. Magvető. 1970. (pdf, Books Abroad 45, 1. sz. 1971: pp. 169-170.)
Szauder József: Az Estve és az álom. (Felvilágosodás és klasszicizmus) Bp. 1970. Szépirodalmi K. 557 l. (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 75, 6. sz. 1971: pp. 746-749.)
William K. Wimsatt Jr.- Cleanth Brooks: Literary Criticism. A Short History. New York, 1957. Vintage Books. XV, 755, XXII p. (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 75, 1-2. sz. 1971: pp. 230-231.)
Az irodalom mint létértelmezés: a genfi kritikai iskola  Sarah N. Lawall: Critics of Consciousness. The Existential Structures of Literature. Cambridge, Mass., 1968. Harvard UP. 281. — Georges Poulet: Les métamorphoses du cercle. Paris, 1961. Plon. 523. — Jean-Pierre Richard: Études sur le Romantisme. Paris, 1970. Seuil. 283. (pdf, Helikon 17, 3-4. sz. 1971: pp. 492-494.)
“A sztoikus Byron — Leslie A. Marchand: Byron’s Poetry. A Critical Introduction. Cambridge, Mass., 1968. Harvard University Press, 261; M. G. Cooke: The Blind Man Traces the Circle. On the Patterns and Philosophy of Byron’s Poetry. Princeton, N. J., 1969. Princeton University Press, 227.” (pdf, Helikon 17, 1. sz. 1971: pp. 94-95.)
A regény társszerzője: az olvasó. Robert Pinget: Passacaille. Les Éditions de Minuit, 1969. (pdf, Nagyvilág 16, 1. sz. 1971: pp. 124-126.)
A variációs szerkesztés mestere: Alain Robbe-Grillet: Ptojei pom une revolution ä New York. Les Editions de Minuit, Paris, 1970. (pdf, Nagyvilág 16, 11. sz. 1971: pp. 1745-1746.)
István Csurka: Nász és pofon. Budapest. Szépirodalmi. 1969. 468 pages, ill. 28.50 ft. (pdf, Books Abroad 44, 4. sz. 1970: pp. 698.)
Az angolszász és francia stilisztikai kutatások főbb irányai (pdf, Helikon 16, 3-4. sz. 1970: pp. 420-448.)
A strukturális vizsgálat alkalmazásának lehetősége az összehasonlító irodalomtudományban (pdf, Helikon 16, 2. sz. 1970: pp. 238-250.)
Renato Poggioli: Teoria dell’arte d’avanguardia. Società éditrice il Mulino, 1962; translated from the Italian by Gerald Fitzgerald. Cambridge, Mass., 1968. The Belknap Press of Harvard University Press, 250. (pdf, Helikon 16, 3-4. sz. 1970: pp. 520-521.)
David I. Grossvogel: Limits of the Novel. Evolutions of a Form from Chaucer to Robbe-Grillet. Ithaca, New York, 1968. Cornell University Press, 347; Herman Meyer: Das Zitat in der Erzählkunst. Stuttgart, 1961. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Princeton, New Jersey, 1968. Princeton University Press, 278; Jean Weisgerber: Faulkner et Dostoïevski. Confluences et Influences. Presses Universitaires de Bruxelles, 1968. (Université libre de Bruxelles, Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres, Tome XXXIX.) 345. (pdf, Helikon 1970: 16, 2. sz. pp. 279-282.)
A legújabb stilisztikai irodalomról (pdf, Helikon 16, 3-4. sz. 1970: pp. 473-476.)
Laurent LeSage—André Yon: Dictionnaire des Critiques Littéraires. University Park and London, 1969. The Pennsylvania State University Press, 218. (pdf, Helikon 16, 1. sz. 1970: pp. 125.)
T. S. Eliot: To Criticize the Critic and Other Writings. New York, 1965. Farrar, Straus and Giroux. 189. (pdf, Helikon 16, 1. sz. 1970: pp. 122-123.)
Wallace Stevens: Dal, háború végén (pdf, Filológiai Közlöny 16, 4. sz. 1970: pp. 529-531.)
Két író világa. Sükösd Mihály: Hemingway világa; Pók Lajos: Thomas Mann világa; Európa Könyvkiadó, 1969. (pdf, Nagyvilág 15, 1. sz. 1970: pp. 130-132.)
Sarraute új regényéről. Nathalie Sarraute: Entre la vie et la mort. Gallimard, Paris, 1968. (pdf, Nagyvilág 15, 5. sz. 1970: pp. 779-780.)
A magyar irodalom a Books Abroad című folyóiratban (pdf, Nagyvilág 15, 6. sz. 1970: pp. 923-924.)
A XVIII. századi angol irodalom a kutatás tükrében (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 73, 2-3. sz. 1969: pp. 315-330.)
Csokonai: A Magánossághoz (pdf, Irodalomtörténeti Közlemények 73, 2-3. sz. 1969: pp. 281-290.)
A századforduló irodalma az angolszász kutatásban (pdf, Helikon 15, 1. sz. 1969: pp. 159-178.)
M. L. Rosenthal: The New Poets. American and British Poetry Since World War II. New York, 1967. Oxford University Press, 360. (pdf, Helikon 15, 2. sz. 1969: pp. 328-329.)
Herbert Marder: Feminism and Art. A Study of Virginia Woolf. Chicago and London, 1968. The University of Chicago Press. 190. (pdf, Helikon 15, 3-4. sz. 1969: 485-486.)
Sydney J. Krause (ed.): Essays on Determinism in American Literature. Kent, Ohio, 1964. The Kent State University Press, 116. (pdf, Helikon 15, 3-4. sz. 1969: pp. 477-478.)
Fountainwell Drama Texts. General Editors: T. A. Dunn, Andrew Gurr John Horden, A. Norman Jeffares, R. L. С. Lorimer. Assistant General Editor: Brian W. M. Scobie. Edinburgh, 1968—. Oliver and Boyd, 1—7. (pdf, Helikon 15, 2. sz. 1969: pp. 331.)
Az irodalom és a zene párhuzamos vizsgálatáról (pdf, Helikon 14, 3-4. sz. 1968: pp. 433-445.)
Az összehasonlító irodalomtudomány oktatása az Amerikai Egyesült Államokban (pdf, Helikon 14, 3-4. sz. 1968: pp. 582-583.)
Richard Lettis–William E. Morris: A Wutherring Heights Handbook. New York, 1961. The Odyssey Press, 246. (pdf, Helikon 14, 2. sz. 1968: pp. 294.)
William Empson: Milton’s God. London, 1961. Chatto and Windus. 280. (pdf, Helikon 14, 1. sz. 1968: pp. 160-161.)
Noel Stock: Poet in Exile, Ezra Pound. New York, 1964. Barnes and Noble. 273. (pdf, Helikon 14, 1. sz. 1968: pp. 152-153.)